Cilj projekta


Jačanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika.

Edukacija

Informatika vrijedi za predmet koji najbrže zastarijeva u nastavnom procesu s obzirom na brz tempo razvoja novih tehnologija. Potreba za stalnom edukacijom nastavnika je opravdana ...

Motivacija

Motiv predstavlja jedan vid satisfakcije koje učenik ili nastavnik ima nakon odrađenog posla. Motivacija nastavnika informatike zadovoljstvo da pripremi generacije koje će razvijati nove tehnologije i činiti život ugodnijim.

Kompetencija

Učenjem stičemo različite vještine i znanja koja smo spremni prenijeti na mlade generacije. Na taj način stičemo kompetencije iz određenog područja i prenosimo znanje na druge.

Vještine koje razvijamo


Tokom ovih događaja razvijamo različite vještine kod učenika i nastavnika.

Analiziranje problema

Rastavljanje složenog problema na jednostavnije

Tehnike programiranja

Vladanja tehnikama programiranja u Pythonu i C++

Ispravljanje grešaka

Samostalno uočavanje i ispravljanje grešaka

Timski rad

Rješavanje problema kroz timiski rad.

Nešto o UPINITK


Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu.

Udruženje je upisano u registar udruženja Tuzlanskog kantona, u knjigu I, pod rednim brojem 496/17, dana 3.2.2017. Zvanično je registrovan u Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Tuzla od 19.5.2017.godine .

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

  1. širenje i unapređivanje svih informatičkih disciplina i njihovih primjena u Tuzlanskom kantonu,
  2. unapređivanje nastavnih planova i programa, standarda i normativa u saradnji sa obrazovnim vlastima, unapređivanje nastave informatike na svim nivoima obrazovanja,
  3. podizanje nivoa stručnih kompetencija i naučnih znanja članova Udruženja, organiziranjem konferencija, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora
  4. otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja informatičkih kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama,
  5. organizovanje takmičenja iz informatike
  6. popularizacija informacionih tehnologija i osnaživanje njihove uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju,
  7. izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija u domenu djelovanja Udruženja
  8. saradnja sa preduzećima i firmama, odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranje aktivnosti i poduzimanje mjera kojim se unapređuju informacione nauke, afirmira njihova uloga i značaj.
Udruženje će djelovati na području Tuzlanskog kantona.

41

PRIJAVLJENIH NASTAVNIKA

15

PRIJAVLJENIH TIMOVA

20

PRIJAVLJENIH UČENIKA

24

ZADATAKA

Zadnje vijesti


Najnovije vijesti iz projekta obilježavanja evropske sedmice kodiranja na području TK

Probno takmičenje u coDEfault league

By UPINITK |
U subotu 10.10.2020. je održano probno takmičenje coDEfault league u kojem su učenici srednjih škola imali priliku da rješavaju probleme korištenjem programskog jezika C++.

Probno takmičenje u coDEfault teams

By UPINITK |
U subotu 10.10.2020. je održano probno takmičenje coDEfault teams takmičenja. Prijavljeno je 12 timova iz srednjih škola na području TK.

Prva sesija PyTeacher

By UPINITK |
U okviru obilježavanja evropske sedmice programiranja, UPINITK je pokrenuo projekat jačanja digitalne kompetencije nastavnika u programskom jeziku Python.

Takmičenja


Raspored kvalifikacijskih takmičenja u mjesecu oktobru.