Obilježavanje evropske sedmice kodiranja na području Tuzlanskog kantona

Udruženje profesora i nastavnika informatike u Tuzlanskom kantonu, od svog nastanka 2017.godine, aktivno je uključeno u obilježavanje evropske sedmice programiranja. Naše udruženje je uključeno u inicijativu Meet and Code koje finansiraju SAP, Haus des Stiftens GmbH i odgovarajući partneri u zemljama članicama TechSoup Europe i TechSoup Balkan mreže.

Meet and Code ima za cilj da upozna djecu i mlade ljude uzrasta od 8 do 24 godina sa svijetom tehnologije i programiranja. Događaji su dizajnirani tako da pokažu mladim ljudima koliko progamiranje može biti zabavno i na koji način može pomoći u ostvarivanju i primjeni ideja. Oni trebaju naučiti na koji način tehnologija funkcioniše i na koji način IT utiče na naše svakodnevne živote. Istraživanjem širokog spektra tehnologija, digitalnih tema i kreativnog programiranja, oni će biti ohrabreni da još više razvijaju svoje digitalne vještine koje su im potrebne u današnjem svijetu.


Evropska sedmica kodiranja je pokrenuta 2013. godine od strane Young Advisors, grupe savjetnika bivšeg EU komesara za digitalnu agendu, Neelie Kroes, a podržana je od strane Evropske komisije. Ove godine, Evropska sedmica kodiranja će se održati u periodu od 10-25. oktobra 2020. godine.


Na prostoru Tuzlanskog kantona, UPINITK realizuje dvije aktivnosti i to:

  1. PyTeacher - projekat jačanja digitalne kompetencije nastavnika u programskom jeziku Python
  2. coDEfault league - motivacija učenika za programiranjem kroz individualna i timska takmičenja

Dragi profesori i učenici, nadamo se da ćete na ovim događajima steći nove vještine i iskustva.