coDEfault league


coDEfault league je projekat koji pretenduje ka takmičenju učenika srednjih škola u programiranju po svim normama i pravilima kantonalnog i državnog takmičenja u programiranju. Ovaj projekat se realizira tokom mjeseca oktobra, u kojem se obilježava i evropska sedmica programiranja, sa tendencijom nastavka ove lige i u narednim mjesecima. Cilj ovog projekta u narednim mjesecima bi bio priprema učenika za eventualno kantonalno ili državno takmičenje u programiranju.


U doba digitalne revolucije, u kojem smo okruženi mnoštvom novih tehnologija, gdje se razvoj jedne države mjeri stepenom korištenja novih tehnologija, javlja se potreba da pripremamo nove generacije za korištenje tehnologije u eri u kojoj se nalaze kao i otkrivamo potencijalne nove talente koji u budućnosti mogu napraviti i više i bolje od trenutnih. Ovim projektom provjeravamo stepen edukacije naših učenika u rješavanju problema putem novih tehnologija a kroz takmičenja motiviramo da sami iznalaze nova rješenja.


U mjesecu oktobru 2020. učenici srednjih škola TK se mogu uključiti u takmičenja u programiranju kroz tri kvalifikacijska kruga. Takmičenja će se odvijati svake subote u oktobru sa početkom u 10:00 sati putem platforme arena.petlja.org.

Koraci za uključenje u takmičenje:

  • Prethodno je potrebno napraviti nalog na stranici petlja.org.
  • Učenike prijavljuju mentori putem prijavnog obrasca koji je dostavljen na njihovu ili školsku e-mail adresu.
  • Nakon prijave, na mailove učenike će stići link i kod kojim se uključuju u takmičenje.
  • Instrukcije za uključenje putem linka ili koda mogu pogledati ovdje
  • Prethodnu proceduru moraju ispoštovati prije početka takmičenja u subotu u 10:00
  • Učenici rješavaju 4 zadatka u vremenu od 3 sata. Svaki zadatak sadrži 5 tesnih primjera koji nose određeni broj bodova.
  • Nakon testiranja svakog testnog primjera vrši se bodovanje i automatsko rangiranje na listi.

Takmičenja coDEfault league


Takmičenje učenika u rješavanju problema putem računara.

Testno kolo coDEfault league


Probno takmičenje je održano u subotu 10.10.2020 u 10:00 sati. Učestvovalo je 17 učenika.


Zadatke sa probnog takmičenja možete preuzeti ovdje

Spisak učesnika probnog takmičenja

Prezime Ime Škola Mjesto
Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
Kujraković Elmir JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac
Rakovac Kanita JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
Taletović Muhamed JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac
Halilbašić Adis JU Gimnazija Živinice Živinice
Ćehajić Ensar JU Gimnazija Živinice Živinice
Halilbašić Demir JU Gimnazija Živinice Živinice
Bajramović Amar JU Gimnazija Živinice Živinice
Kulić Danijel JU Gimnazija Živinice Živinice
Brčaninović Enes JU Gimnazija Živinice Živinice
Mazalović Aida JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
Srabović Dina JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
Halilović Mustafa JU MS elektrotehnička škola Tuzla Tuzla
Alajbegović Muhamed JU MS elektrotehnička škola Tuzla Tuzla
Spahić Muhamed JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
Ibrić Ejna JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
Imamović Hamza JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla

1. kolo coDEfault league


Takmičenje je održano u subotu 17.oktobra 2020. u 10:00 sati.


Zadatke sa takmičenja možete preuzeti PREUZMITE ZADATKE OVDJE

Tri najbolja rezultata u 1.kolu

Pozicija Prezime Ime Škola Mjesto Bodovi
1 Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 98
1 Kujraković Elmir JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac 98
2 Arapčić Uvak Emre JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 74
3 Rakovac Kanita JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla 64


Spisak učesnika takmičenja u 1.kvalifikacijskom koluRedni broj Prezime i ime Škola Redni broj Prezime i ime Škola
1. Alajbegović Muhamed JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla 2. Alić Eldar JU Gimnazija "dr.Mustafa Kamarić" Gračanica
3. Babić Borna JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla 4. Bajramović Amar JU Gimnazija Živinice
5. Brčaninović Enes JU Gimnazija Živinice 6. Buzadžić Eldar JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
7. Ćehajić Ensar JU Gimnazija Živinice 8. Datović Kerim JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
9. Gazdić Ado JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla 10. Halilbašić Adis JU Gimnazija Živinice
11. Kulić Danijel JU Gimnazija Živinice 12. Halilbašić Demir JU Gimnazija Živinice
13. Halilović Mustafa JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla 14. Hodžić Belma JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
15. Hrvić Edina JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla 16. Ibrić Ejna JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla
17. Imamović Hamza JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla 18. Kapetanović Dženita JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
19. Kikanović Adna JU MSŠ Banovići 20. Kujraković Elmir JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac
21. Kulić Danijel JU Gimnazija Živinice 22. Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
23. Mazalović Aida JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla 24. Modrić Dženita JU MSŠ Banovići
25. Rakovac Kanita JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla 26. Srabović Dina JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica
27. Taletović Muhamed JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac 28.

Zahvaljujemo se svim učenicima na učešću u takmičenju i vidimo se ponovo sljedeće subote 24.10.2020 u 10:00 sati. Velike čestitke učenicima koji su postigli najbolje rezultate. Lista sa kompletnim rezultatima će biti proslijeđena na vaše e-mail adrese.

2. kolo coDEfault league


Takmičenje je održano u subotu 24.oktobra 2020. u 10:00 sati.


Zadatke sa takmičenja 2.kola MOZETE PREUZETI OVDJE

Tri najbolja rezultata u 2.kolu

Pozicija Prezime Ime Škola Mjesto Bodovi
1 Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 132
1 Buzadžić Eldar JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 132
1 Dautović Kerim JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 132
2 Arapčić Uvak Emre JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 122
3 Elmir Kujraković JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac 102
3 Muhamed Alajbegović JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 102


Tri najbolja rezultata u prva dva kavlifikacijska kola

Pozicija Prezime Ime Škola Mjesto Bodovi
1 Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 230
2 Kujraković Elmir JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac 200
3 Arapčić Uvak Emre JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 196

Zahvaljujemo se svim učenicima na učešću u 2.kvalifikacijskom kolu i vidimo se ponovo sljedeće subote 31.10.2020 u 10:00 sati. Velike čestitke učenicima koji su postigli najbolje rezultate. Lista sa kompletnim rezultatima će biti proslijeđena na vaše e-mail adrese.

3. kolo coDEfault league


Takmičenje je održano u subotu 31.oktobra 2020. u 10:00 sati


Zadatke sa takmičenja 3.kola MOZETE PREUZETI OVDJE

Rješenja takmičara PREUZMITE OVDJE

Tri najbolja rezultata u 3.kolu

Pozicija Prezime Ime Škola Mjesto Bodovi
1 Arapčić Uvak Emre JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 116
2 Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 112
3 Alajbegović Muhamed JU MS elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 72


Tri najbolja rezultata u sva tri kvalifikacijska kola

Pozicija Prezime Ime Škola Mjesto Bodovi
1. Maleškić Adnan JU Gimnazija "dr. Mustafa Kamarić" Gračanica 342
2. Arapčić Uvak Emre JU MSŠ elektrotehnička škola Tuzla Tuzla 312
3. Kujraković Elmir JU MSŠ "Hasan Kikić" Gradačac 250

Zahvaljujemo se svim učenicima na učešću u u coDEfault league takmičenju. Velike čestitke za učenike koji su postigli tri najbolja rezultat u sva tri kvalifikacijska takmičenja. Nagrade za prva osvojena tri mjesta će biti proslijeđene na adrese škola koje učenici pohađaju..